Početna Zanimljivosti Rekonstrukcija, opremanje i uvođenje dodatnih sadržaja u Hotel Park u Čakovcu

Rekonstrukcija, opremanje i uvođenje dodatnih sadržaja u Hotel Park u Čakovcu

Naziv korisnika: UNION ugostiteljsko turističko društvo, d.d.


Kratki opis projekta:
Svrha projekta je rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine Hotela Park na adresi Zrinsko-
frankopanska 14, 40000 Čakovec, Hrvatska, koja će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete
za kategoriju 3 zvjezdice u skupini 55.10. hoteli i sličan smještaj. Također, investicijom će se realizirati
i dodatni sadržaji koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i
turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji grada
Čakovca.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je doprinijeti unapređenju lokalne turističke infrastrukture regije kako bi se
potaknuo razvoj malog i srednjeg poduzetništva, podigla konkurentnost MSP u turizmu, produljila
turistička sezona te unaprijedio turistički potencijal i razvoj turističke destinacije grada Čakovca i
Republike Hrvatske doprinoseći cjelokupnom regionalnom razvoju.

Očekivani rezultati projekta:
● kreiranje 6 novih radnih mjesta temeljem sati rada
● dostizanje popunjenosti smještajnih kapaciteta ugostiteljskog objekta od 46 %
● trajanje turističke sezone hotela minimalno 12 mjeseci
● povećanje prihoda poduzeća od prodaje u turizmu za 104 %

Ukupna vrijednost projekta: 8.200.000,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 1.672.064,00 kn7.824.000,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 1.914.186,12 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2016. – 15.06.2018.