Početna Zanimljivosti Rekonstrukcija, opremanje i uvođenje dodatnih sadržaja u Hotel Park u Čakovcu

Rekonstrukcija, opremanje i uvođenje dodatnih sadržaja u Hotel Park u Čakovcu

Naziv korisnika: UNION ugostiteljsko turističko društvo, d.d.

Kratki opis projekta:


Svrha projekta je rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine Hotela Park na adresi Zrinsko-
frankopanska 14, 40000 Čakovec, Hrvatska, koja će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete
za kategoriju 3 zvjezdice u skupini 55.10. hoteli i sličan smještaj. Također, investicijom će se realizirati
i dodatni sadržaji koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i
turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji grada
Čakovca.


Ciljevi projekta:


Opći cilj projekta je doprinijeti unapređenju lokalne turističke infrastrukture regije kako bi se
potaknuo razvoj malog i srednjeg poduzetništva, podigla konkurentnost MSP u turizmu, produljila
turistička sezona te unaprijedio turistički potencijal i razvoj turističke destinacije grada Čakovca i
Republike Hrvatske doprinoseći cjelokupnom regionalnom razvoju.


Očekivani rezultati projekta:

  • kreiranje 6 novih radnih mjesta temeljem sati rada
  • dostizanje popunjenosti smještajnih kapaciteta ugostiteljskog objekta od 46 %
  • trajanje turističke sezone hotela minimalno 12 mjeseci
  • povećanje prihoda poduzeća od prodaje u turizmu za 104 %


Ukupna vrijednost projekta:     8.200.000,00 HRK
Prihvatljivi troškovi:                  7.824.000,00 HRK
EU sufinanciranje projekta:      1.914.186,12 HRK
Razdoblje provedbe projekta:  15.12.2016. – 15.06.2018.