Početna Zanimljivosti Obavijest o nabavi opreme - izmjena

Obavijest o nabavi opreme

Nabava namještaja i opreme odnosi se na uređenje smještanih kapaciteta, zajedničkih prostora i ugostiteljskog dijela hotela Park u Čakovcu na adresi Zrinsko-frankopanska 14.

Evidencijski broj nabave:
01/2018

-javno nadmetanje u jednoj fazi-

I. PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja: UNION d. d.
Sjedište Naručitelja: Zrinsko-frankopanska 14, 40 000 Čakovec
OIB: 90858405155
Adresa za dostavu ponuda: Zrinsko-frankopanska 14, 40 000 Čakovec
Telefon: +385 40 311 255
Telefaks: +385 40 311 244
Elektronička pošta: direktor@hotelpark.hr
Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Davor Lovrenčić
Adresa elektroničke pošte: direktor@hotelpark.hr
Broj telefona: +385 40 311 255

OBAVIJEST O NABAVI

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

2.2.2018. Obavijest o nabavi opreme - Izmjena